Etikettguide

Etikettguide

SÅ LÄSER DU ETIKETTEN

 

ANVÄDNINGSKLASS 1: FÖR INOMHUSBRUK

Produkter för inomhusbruk uppfyller minimikravet för korrosionsskydd i enlighet med Wood Standard och EUROCODE 5, klass 1.

 

ANVÄNDARKLASS 2: FÖR TÄCKT UTOMHUSBRUK

Produkter för täckt utomhusbruk uppfyller minimikravet för korrosionsskydd i enlighet med Wood Standard och EUROCODE 5, klass 2.

 

ANVÄNDARKLASS 3: FÖR UTOMHUSBRUK

Produkter för utomhusbruk uppfyller minimikravet för korrosionsskydd i enlighet med Wood Standard och EUROCODE 5, klass 3.