DoP – Declaration of Performance

DoP – Declaration of Performance

_

 

Enligt byggproduktförordningen (CPR) måste alla CE-märkta produkter fr.o.m. 1 juli 2013 ha en prestandadeklaration (DoP – Declaration of Performance) som är baserad på underlaget av den tekniska dokumentationen från CE-märkningen.

Kravet på prestandadeklaration gäller för produkter som omfattas av en harmoniserad standard och därför kan CE-märkas. För produkter som har ett utvärderingsdokument (EAD, före detta ETA) är CE-märkningen valfri, men om tillverkaren väljer att CE-märka produkten måste en prestandadeklaration också utarbetas. Tillverkaren är ensam ansvarig för att produkterna överensstämmer med prestandadeklarationen.

 

Byggproduktionsförordningen (CPR) tillåter att en prestandadeklaration kan levereras elektroniskt eller göras tillgänglig på en webbplats. Alla prestandadeklarationer för CE-märkta produkter från ITW Construction Products kan laddas ner på https://www.spitpaslode.se/sv/teknisk-info/ eller finns på de enskilda artikelnumren under "Produkter".