CE-märkning

CE-märkning

_

DE KOMMANDE ÅREN KOMMER FLER OCH FLER AV ITW CONSTRUCTION PRODUCTS
PRODUKTER ATT BLI CE-MÄRKTA.

Här kan du läsa mer om vad CE-märkning betyder.

Bakgrunden för CE-märkning:
CE-märkning har införts av EU för att underlätta handeln med byggprodukter. Reglerna beskrivs som Byggproduktdirektivet. CE-märkningssystemet säkerställer att tillverkarna uppfyller samma krav överallt i Europa där byggprodukterna säljs. Samtidigt ger CE-märket tillverkaren rätt att sälja byggprodukten i hela EU.

Vad betyder CE-märkningen?
CE-märkning är ett godkännande som visar att en byggprodukt är lämplig för dess avsedda användning. CE-märkningen hjälper till att säkerställa en gemensam säkerhetsnivå för produkterna. En produkt måste uppfylla sju väsentliga krav för att vara CE-märkt:

  1. Mekaniskt motstånd och stabilitet
  2. Säkerhet vid brand
  3. Hygien, hälsa och miljö
  4. Säkerhet vid användning
  5. Skydd mot buller
  6. Energiekonomi och värmeisolering
  7. Hållbarhet

De sju väsentliga kraven är mycket generella. Därför beskrivs exakta krav i teknisk dokumentation för varje typ av byggprodukt som kan vara antingen en europeisk standard (EN) eller ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA).

För att få CE-märka sina produkter måste tillverkaren också införa ett kvalitetsstyrningssystem.