Stam

Stam

 

HELGÄNGA

 • Helgängade skruvar är gängade hela vägen från spetsen till huvudet
 • Helgänga används normalt på korta skruvar och skruvar med kullrigt huvud
 • Helgängade skruvar är att föredra vid infästning av delar som har förborrade hål, till exempel beslag
 • Helgängade skruvar kan inte användas för sammanfogning av två trästycken om inte det sekundära trästycket förborras

 

DELGÄNGA

 • Delgängade skruvar har en slät stam närmast huvudet
 • Delgänga används normalt på träskruvar som är längre än 30–40 mm
 • Delgängade skruvar sammanfogar med lätthet två trästycken och minimerar indrivningsmomentet
 • Den släta delen av skruven ska ha ungefär samma längd som tjockleken på det trästycke som ska monteras

 

MOTGÄNGA

 • Skruvar med motgänga har ca 5 mm motgänga närmast huvudet
 • Gängan fungerar som en liten fräs som hjälper till att försänka skruven i plåtar. På gipsskruvar för montering av hård- och brandgips hjälper motgängan till att försänka skruven
 • Motgänga används ofta på skruvar avsedda för plåt samt hård- och brandgips

 

FRÄSGÄNGA PÅ STAMMEN

 • Skruvar med fräsgänga har 8–12 skär mitt på stammen, direkt efter skruvgängan.
 • Fräsgängan underlättar indrivning och ger bättre sammanfogning av två trästycken
 • Fräsgängan skär ”hål” i det sekundära trästycket så att det inte uppstår friktion mellan träet och skruvens stam
 • Indrivningsmomentet minskas drastiskt och fräsgängan/stamfräsen är därför mycket användbar på långa skruvar

  

 

FÖRANKRINGSGÄNGA UNDER HUVUDET

 • Skruven har både en slät stam och 10–12 mm förankringsgänga under huvudet
 • Gängan används bl.a. på fasadskruvar för sandwichelement
 • Förankringsgängan fixerar den yttersta tunnplåten så att tätningsbrickan sluter tätt

 

HULLINGAR UNDER HUVUDET

 • Sett från sidan har skruven 3–5 ribbor/kilar som fungerar som hullingar i det sekundära trästycket
 • Ribborna sitter på skruven och bidrar till justering av panelen
 • Ribborna griper tag i det sekundära trästycket (panelen) och säkerställer att det följer med när skruven antingen skruvas i eller ur

 

TÄTNINGSBRICKA

 • Stålbricka, aluminiumbricka eller rostfri bricka med pålimmad, vulkaniserad EPDM-gummitätning
 • Tätningsbrickan används oftast tillsammans med tak- och fasadskruvar och säkerställer tätt montage i många år
 • Det är viktigt att brickan monteras korrekt. Den får varken monteras för löst eller för hårt. Gummitätningen ska kunna ge efter en aning efter monteringen

 

GUMMIPACKNING

 • Packning av vulkaniserat EPDM-gummi
 • Packningen används oftast tillsammans med tak- och fasadskruvar med lågkullrigt huvud och säkerställer tätt montage i många år
 • Packningen pressas delvis ned i det förborrade hålet i plåten och skapar därmed en tätning.
 • Det är viktigt att brickan monteras korrekt. Den får varken monteras för löst eller för hårt. Gummipackningen får inte pressas ihop helt