Spets

Spets

 

    

HIGH PERFORMANCE-SPETS

 • Spets utvecklad av NKT Fasteners
 • Kraftig gänga som når ända ut till spetsen och säkerställer omedelbart ingrepp när skruvdragaren startas
 • HP-urfräsningen är placerad så att den inte förstör gängan i skruvens spets. Sitter ca 2–3 mm från spetsen
 • HP-urfräsningen fungerar som en liten borr och minimerar risken för sprickbildning samt reducerar indrivningsmomentet

 

 

 

VANLIG SKRUVSPETS

 • Skruven har gänga ända ut i spetsen
 • Spetsen har ingen urfräsning som minimerar risken för sprickbildning
 • Används typiskt på små träskruvar, plåtskruvar och gipsskruvar

 

 

PROFPOINT®-SPETS

 • Skruven har ett litet urfräst snitt på sidan av spetsen
 • Profpoint®-spetsen fungerar som en liten borrspets, som snabbt griper tag och minimerar risken för sprickbildning
 • Används typiskt på träskruvar
 • Placeringen av Profpoint®-spetsen är godtycklig och riskerar att skära av gängan i skruvens spets

 

 

MOONCUT-SPETS

 • Skillnaden mellan Profpoint® och MoonCut är placeringen urfräsningen/frässpåret
 • Med en MoonCut-spets är urfräsningen flyttad 2–5 mm från skruvspetsen
 • Genom att flytta urfräsningen elimineras risken för att gängspetsen skadas
 • Spetsen fungerar som en liten borr och minimerar risken för sprickbildning samt reducerar indrivningsmomentet

 

 

TWINCUT®-SPETS

 • TwinCut®-spetsen består av två deformationer på skruvspetsen
 • Deformationerna gör gängan platt och vass, så att den är fiberskärande och därmed ”borrar” sig ned i träet.
 • Spetsen fungerar som en liten borr och minimerar risken för sprickbildning samt reducerar indrivningsmomentet

 

 

S-CUT-SPETS

 • S-Cut-spetsen består av 2–4 gängor på skruvspetsen med mycket stor stigning
 • Dessa gängor startar halvvägs upp på spetsen och sträcker sig en liten bit upp på stammen
 • S-Cut-gängan skär av träets fibrer och ”borrar” sig därmed ned i trästycket
 • Spetsen minimerar risken för sprickbildning och reducerar indrivningsmomentet

 

 

FIBERCUT-SPETS

 • FiberCut-spetsen har en deformerad skruvspets. En del av gängan är platt och vass, så att den skär av fibrerna i träet
 • FiberCut-spetsen fungerar på samma sätt som MoonCut. Men den skär ändå inte lika bra
 • Spetsen fungerar som en liten borr och minimerar risken för sprickbildning samt reducerar indrivningsmomentet

 

 

BORRSPETS

 • Spetsen är utformad som en liten borr
 • Spetsen används när man vill undvika förborrning i stålprofiler och liknande med en tjocklek på upp till 12 mm
 • Spetsen är utvecklad för stålprofiler och kan därför inte användas i trätrall utan förborrning

 

 

REDUCERAD BORRSPETS

 • Spetsen är utformad som en liten borr
 • Spetsen används normalt på tak- och fasadskruvar för montering mot träunderlag eller på överlappsskruvar för montage och sammanfogning av två tunnplåtar
 • Om man använder skruvar med vanlig borrspets i träunderlag borrar skruven ett för stort hål och kan inte dras åt

 

 

BIMETALL-SPETS

 • På rostfria skruvar med borrspets kan spetsen vara utförd i bimetall
 • Borrspetsen och 1–2 cm gänga är gjorda av stål och hopsvetsade med resten av skruven
 • Detta gör man för att spetsen kan härdas och därmed säkerställa goda borregenskaper
 • Du kan kontrollera om en borrspetsskruv är gjord av bimetall med hjälp av en magnet. Borrspetsen är då magnetisk medan resten av skruven är omagnetisk

 

 

S-SPETS

 • En S-spets har två gängor (dubbla gängspår) där endast den ena gängan når ända ned till spetsen
 • Denna typ av spets används ofta på gipsskruvar och montageskruvar
 • Spetsen greppar snabbt i underlaget
 • Spetsen har fördelen att den är självborrande i tunnplåt

 

 

VINGBORRSPETS

 • Skruvens spets är utformad som en borr och har samtidigt små vingar
 • Spetsen används för infästning av ett trästycke på stålprofil
 • Borrspetsen borrar sig ned i träet och stålet
 • Vingarna fräser hål i träet och skapar utrymme mellan skruvens gänga och träet, så att det inte uppstår gängor i trästycket
 • Vingarna bryts av när de träffar stålet. Därefter skär gängan in i stålet och klämmer fast träet
   

DIAMANTSPETS

 • Spetsen är utformad som en spik som fräser av träfibrerna och därmed minimerar risken för sprickbildning i träet
 • Används på skruvar som monteras i mjukt trä som furu m.m. eller på skruvar som monteras i material som tegel och betong
 • Diamantspets

 

 

UTAN SPETS

 • Skruven har normalt en platt spets
 • Spetsen kräver förborrning och eventuellt gängade hål
 • Används oftast på gängpressande skruvar i större dimensioner och på bultar