Spår

Spår

 

High Precision TX 

Egenskaper

 • NKT Fasteners har utvecklat ett TX-spår med förbättrad passform mellan skruv och bits
 • Används med vanlig TX-bits
 • Spåret används i SPUN+-sortimentet
 • TX-spåret är ansökt om patent 

Fördelar

 • Den exakta passformen gör att det känns som att skruven och bitsen går i ett
 • Bitsen biter sig fast i spåret och skruven sitter därför fast bättre
 • Spåret kräver nästan inget tryck och minskar därför risken för överskruvning. Detta resulterar i mindre slitage på bitsen och färre felmonteringar

Användning

 • Med NKT Fasteners High Precision TX-spår upplever du en snabbare montering med färre irritationsmoment som att t.ex. skruven trillar av bitsen och att det blir svårt att kontrollera monteringen
 • Vanliga TX-bits kan användas till spåret och du behöver därför inte skaffa dig speciella bits och irritera dig över att du måste byta
 • High Precision-spåret används för NKT Fasteners hantverkarsystem, vilket innebär att du bara behöver använda tre olika storlekar på bits – TX10, TX20 och TX30. Faktum är att över 80% av NKT Fasteners sortiment har TX20-spår, så att du inte behöver byta bits när du byter skruvdimension

 

TX-spår

Egenskaper

 • TX-spåret är stjärnformat med sex kurvade angreppsvalv
 • De mest vanliga storlekarna är TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 och TX40
 • Den internationella beteckningen är ”hexalobular socket”

Fördelar

 • TX-spåret är den spårtypen som är enklast att använda
 • Spåret kräver nästan inget tryck och minskar därför risken för överskruvning. Detta resulterar i mindre slitage på bitsen och färre felmonteringar
 • TX-spåret används i en stor del av NKT Fasteners-sortiment och därför behöver du inte byta bits hela tiden

Användning

 • En stor del av våra skruvar passar NKT Fasteners TX hantverkarsystem, vilket innebär att du bara behöver använda tre olika storlekar på bits – TX10, TX20 och TX30. Faktum är att över 80% av NKT Fasteners skruvsortiment har TX20-spår, så att du inte behöver byta bits när du byter skruvdimension. 
 • Hos NKT Fasteners gör vi mycket för att utveckla och tillverka skruv med en optimal passform mellan bits och skruv för att säkerställa perfekt tolerans och riktningsstabilitet

 

PH2-spår

Egenskaper

 • Spåret är också känt som Philips-spår
 • Spåret är utformat som ett avsmalnat kryss som pekar mot spårets botten
 • De mest vanliga storlekarna är PH1, PH2 och PH3
 • Spåret används främst för gipsskruv, monteringsskruv och skruv inom elektronik

Fördelar

 • Krysspårets form med fyra angreppsytor säkerställer en pålitlig överföring av skruvdragarens kraft till skruven. Då spåret är avsmalnat, krävs det relativt mycket kraft för överskruvning
 • Spåret säkrar utmärkt riktningsstabilitet och möjliggör montering med en hand

Användning

 • Spåret har stor användning i bandad gipsskruv, där skruven hålls fast i maskinen under monteringen och risken för överskruvning därmed minimeras
 • Det är viktigt att inte förväxla PH-spåret med PZ-spåret och därmed använda fel bits. Detta kommer att resultera i en ökad risk för överskruvning och en mycket dålig upplevelse

 

PZ-spår

 Egenskaper

 • Detta spår benämns även som Pozidriv
 • Spåret liknar PH-spåret, men skiljer sig genom att ha djupare ”kryss” och har även ett sekundärt kryss
 • De mest vanliga storlekarna är PZ1, PZ2 och PZ3

Fördelar

 • PZ-spåret har inte samma riktningsstabilitet som Philips-spåret. Däremot ger kryssets djupa bana en bättre möjlighet att svänga något i sned vinkel och minskar risken för överskruvning

Användning

 • Spåret är ett av de mest använda i världen, vilket skapar universell tillämpning
 • Det är viktigt att inte förväxla PZ-spåret med PH-spåret och därmed använda fel bits. Detta kommer att resultera i en ökad risk för överskruvning och en mycket dålig upplevelse

 

Utvändig 6-kanT

Egenskaper

 • Huvudet har sex sidor och ska monteras med en skiftnyckel eller spärrnyckel
 • Avstånden mellan sidorna är lika som skiftnyckelns dimension. Det vill säga att om det är 8 mm mellan sidorna, ska en 8 mm skiftnyckel användas
 • Finns i både mm och tum

Fördelar

 • Spåret ger god riktningsstabilitet och säkerställer en pålitlig överföring av skruvdragarens kraft till skruven.
 • Spåret används för skruv så som träskruv, fransk träskruv, maskinskruv, maskinbult och muttrar

Användning

 • Skruv av denna spårtyp används där utseendet inte spelar någon roll, eller i grövre konstruktioner

 

Rakt spår 

Egenskaper

 • Det äldsta skruvspåret är ett rakt spår över skruvhuvudet

Fördelar

 • Spåret ger stor risk för överskruvning. Det kan därför vara fördelaktigt att smörja gängan med stearin eller såpa för att underlätta skruvningen

Användning

 • Skruv med detta spår används där man vill ha ett speciellt estetisk utseende

 

Kombispår 

Egenskaper

 • Spåret är en kombination av ett Philips-krysspår, Pozidriv krysspår och ett rakt spår

Fördelar

 • Man kan använda både en Pozidriv-skruvmejsel och en skruvmejsel med rakt spår för detta spår

Användning

 • Spåret används vanligtvis inte längre eftersom det är lätt att överskruva