Gängtyp

Gängtyp

 

GROV TRÄGÄNGA

 • Gängan har stor stigning och ger snabb indrivning och stort åtdragningsmoment
 • Gängans utformning garanterar höga utdragsvärden
 • Gängan används oftast på universalskruvar och på gipsskruvar för trä
 • Gängan kan användas i ändträ

 

VANLIG TRÄGÄNGA

 • Gänga med moderat stigning
 • Gängans utformning garanterar höga utdragsvärden
 • Gängan används oftast på universalskruvar

 

FIN TRÄGÄNGA

 • Gänga med liten stigning
 • Används oftast på specialskruvar och skruvar med små dimensioner
 • Används när en skruv till exempel ska monteras mycket exakt och med ett särskilt tryck på stycket

 

DUBBLA GÄNGSPÅR

 • Skruven har två parallella gängspår längs stammen, vilket gör att det går dubbelt så snabbt att skruva i skruven då gängans stigning fördubblas
 • Gängan har ett stort åtdragningsmoment i och med den stora stigningen
 • Gängan används ofta på beslagsskruvar, gipsskruvar samt skruvar för montage av tunnplåt (0,6 mm)

 

HI-LO-GÄNGA

 • Skruven har två parallella gängor där den ena är lägre än den andra
 • Det gör att gängan har många användningsområden. Exempelvis kan våra kombi-gipsskruvar användas i både trä- och stålprofiler
 • På betongskruvar säkerställer den lilla gängan att hålet i betongen eller teglet inte förstörs, samtidigt som den ger höga utdragsvärden

 

SJÄLVSKÄRANDE GÄNGA

 • Skruven har en fin gänga
 • Gängans speciella utformning och låga höjd gör att den kan skära in i stålprofiler med eller utan förborrning
 • Gängan är inte lämplig för montage i trä
 • Gängan kan vara enkel- eller dubbelgängad och används ofta på plåtskruvar och gipsskruvar för stålprofiler

 

SKRUVAR MED OLIKA GÄNGOR (STIGNING)

 • Skruven har två gängor med olika stigning. Exempelvis en fin gänga i spetsen och en grov gänga närmare huvudet
 • Den fina gängan säkerställer monteringen, medan den grova gängan säkerställer god sammanfogning mellan delarna och håller fast det sekundära stycket
 • Gängan används normalt på distansskruvar och sandwichskruvar
 

REKOMMENDERAD SKRUVDIAMETER

Grov tumregel:

Utgå från följande formel vid bestämning av skruvdiameter:

Delens tjocklek * 0,22 = skruvdiameter

Exempel: 25 mm * 0,22 = 5,5 mm

Vid infästning av trätrall rekommenderar vi ändå skruvar med diameter från 4,2 mm