Korrekt montering av skruvar i trä

Korrekt montering av skruvar i trä

Montering

  • Kontrollera alltid att skruven kan användas för rätt ändamål (CE-märkning, yta, applikation etc.)
  • Använd alltid de korrekta bitsen så att skruven inte överskruvning
  • Skruven ska monteras så att huvudet är 1 mm under träytan (se figur)

 

Förborrning och försänkning

  • Vid vanliga träsorter, som vid gran och furu, behöver du vanligen inte förborrning och försänkning. Du kan förborra för att reducera risken för sprickbildning.
  • I ädla träsorter så som ek, lerk och ask bör man alltid förborra (och eventuellt också försänka) innan skruven monteras.