Dimensionsberäkning för träskruv

Dimensionsberäkning för träskruv

 

Värden som nämns ovan gäller inte installation av läkt på 45 mm takstol.

Förutsättningen för skruvdimensionerna som nämns ovan är: Skruven ska ha fräsrillor under huvudet och skuren spets för att undvika sprickbildning i träet.

Vid bärande konstruktioner rekommenderar NKT Fastener användningen av Träinformation "Spikdimension" för dimensionering av skruven.

För andra trädimensioner kan följande tumregel användas: Skruvlängd L = trädimension l x 2