Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
15mm SC9 bandad skjutspik 500 011340
20mm SC9 bandad skjutspik 500 011341
25mm SC9 bandad skjutspik 500 011342
30mm SC9 bandad skjutspik 500 011343
35mm SC9 bandad skjutspik 500 011344
40mm SC9 bandad skjutspik 300 011345
50mm SC9 bandad skjutspik 300 011346
60mm SC9 bandad skjutspik 300 011347
75mm SC9 bandad skjutspik 300 055621

Tillhörande verktyg