Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Huvud Ø Sort Spetstyp Sort Spik huvud, typ Sort Stamtyp Sort Bandningsmetod Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
2,8x65 varmförzinkad Kartro 6,5 mm Diamant Helrunt huvud Kartro 21° plastbandning 3000 120184
2,8x65 varmförzinkad Kartro 6,5 mm Diamant Helrunt huvud Kartro 21° plastbandning 510 120185
2,8x75 varmförzinkad Kartro 6,5 mm Diamant Helrunt huvud Kartro 21° plastbandning 3000 120186
2,8x75 varmförzinkad Kartro 6,5 mm Diamant Helrunt huvud Kartro 21° plastbandning 510 120187
3,1x90 varmförzinkad Kartro 6,5 mm Diamant Helrunt huvud Kartro 21° plastbandning 3000 120188
3,1x90 varmförzinkad Kartro 6,5 mm Diamant Helrunt huvud Kartro 21° plastbandning 510 120189

Teknisk data

Förbrukning
Info Sort Sort

Tillhörande verktyg