Kvinnor i fokus när ITW Construction Products rekryterar nya chefer

Kvinnor i fokus när ITW Construction Products rekryterar nya chefer

08-07-2019
Dela sidan

Sverige är ett bra land på många sätt och vi toppar ofta listorna när det gäller bland annat återvinning, familjepolitik och jämställdhet. Som exempel fick vi i år full pott på Världsbankens jämställdhetsskala*. Men ännu finns det branscher som är långt ifrån målet när det kommer till jämställdhet, varav byggbranschen är en av dem. Detta är något som ITW Construction Products nu satsar stort på att ändra.

Regeringen satte nyligen upp målet att år 2030 ska minst 25% av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor**. Branschen domineras fortfarande av män, men under 2017 ökade antalet kvinnor med 6,3% - vilket höjde totalen till det fortsatt låga 9,6%***. Med drygt 10 år kvar för att nå målet är problemen fortsatt många och det krävs att alla företag ser över sina processer och arbetskulturer innan man kan ro i hamn.

ITW Construction Products har under sina år som Nordens ledande leverantör av infästningslösningar siktat mot toppen när det gäller att skapa en god arbetsmiljö och ett jämställt företag – och sätter nu igång en nordisk satsning på kvinnor och anställer bland annat två kvinnliga produktchefer, en i Sverige och en i Danmark.

En tryggare bransch

Under 2015 presenterades siffror som visade att 6 av 10 kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt av arbetskulturen inom byggsektorn****. Dessutom gick 4000 kvinnor i byggbranschen ihop i utropet #sistaspikenikistan i 2017, för att upplysa om otryggheten som kvinna och problemen med jämställdhet inom byggbranschen.

Genom att anställa fler kvinnor och sätta tryck på att skapa en inkluderande zon kan man uppnå bättre resultat med nöjdare personal. Kamille Smed Kristensen, HR Business Partner Nordics hos ITW CP, berättar:

- På ITW har vi alltid fokuserat på att få alla att känna sig välkomna och att skapa lösningar som ska passa såväl kvinna som man. Genom att anlita fler kvinnor kommer våra produkter att bli bättre anpassade för alla, samtidigt som vi höjer standarden i branschen när det kommer till jämställdhet.

Jämna steg framåt

Amalie Melgaard Eriksen och Helena Hedlund är de två nyaste medarbetarna hos ITW Construction Products. Båda har en bakgrund som ingenjörer, Amalie är utbildad integrerad designingenjör och Helena som civilingenjör. De kommer att arbeta i Danmark, respektive Sverige.

Helena kommer att ta plats i den svenska organisationen som produktchef för alla varumärken i ITW Construction Products portfölj. Dessutom kommer hon att ansvara för Adjufix i hele Norden. Där kommer hon att jobba såväl praktiskt som strategiskt, bland annat med att utveckla varumärket och ha en nyckelroll när det kommer till att bestämma vilka produkter som ska tas fram.

Amalie kommer även hon in i rollen som produktchef, med fokus på byggbeslag i Norden. Hon kommer att ansvara för att utveckla såväl nya som existerande produkter, samt fungera som en mellanhand mellan produktion och huvudkontor.

Jakob Lyck, Head of Nordic Product Management how ITW CP avslutar:

- Vi är glada över att vår organisation växer som den gör, det är alltid kul att få in nya kompetenser. Dessutom ser vi det som otroligt positivt att få in fler kvinnor i vårt produktchefsteam, särskilt eftersom branschen ser ut som den gör. Att inspirera fler till att försöka ändra sin arbetskultur och skapa en större mix av folk på jobbet är något vi absolut hoppas på att kunna åstadkomma.

 

*Källa: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf

**Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-satter-upp-mal-for-fler-kvinnor-i-byggbranschen/

***Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Faktablad-Kvinnor-Man.pdf

****Källa: https://www.byggnads.se/aktuellt/2015/byggnads-och-byggcheferna-tillsammans-for-en-jamstalld-byggbransch/