Industriellt träbyggande är vägen framåt

Industriellt träbyggande är vägen framåt

05-11-2019
Dela sidan

Att bygga storskaligt i trä är fortfarande ett relativt nytt koncept, men med klimatfrågan i rampljuset har fler fått upp ögonen för industriellt träbyggande. Och även om mycket talar för att det är framtidens byggmetod, är andelen stora trähus fortfarande låg. Detta berättar ITW Construction Products, ledande tillverkare inom träinfästning och automatiserad produktion under varumärket Toolmatic.

Ett rött trähus med vita knutar. Kan det bli mer svenskt än så? I Sverige har vi en lång tradition att bygga i trä. Men nu, när industriellt byggande har tagit en större plats vid bordet, har möjligheterna för storskaligt träbyggande ökat markant.

Med rätt kunskap och verktyg kan automatiserad produktion göra byggprocessen billigare, snabbare och säkrare – även för flerbostadshus i trä, som nu kan byggas i moduler i fabrik och därefter endast behöver monteras ihop ute på byggarbetsplatsen. Det sparar tid, energi och övriga resurser, och går därför i linje med de senaste årens växande fokus på klimat.

En förbättrad process

Enligt en rapport av Staffan Brege, Tomas Nord och Lars Stehn, kan industriellt träbyggande leda till att 50% av flerbostadshusen är gjorda av trä 2025, samt att det kan skapa såväl fler jobb som en mer effektiv och sparsam byggnadsprocess*.

- Vi har märkt en ökning i intresset kring industriellt träbyggande och tror att det kommer att vara en stor del av svensk byggindustri under en lång tid framöver, även i stor skala. Att automatisera delar eller hela trähusproduktionen ger en stabil kvalitet, så det är väldigt positivt.

Det berättar Eva Ramvall, industrichef hos ITW Construction Products, Nordens ledande leverantör av infästningslösningar. Efter flera decennier i branschen har ITW möjligheten att erbjuda lösningar och den rådgivning som krävs för att garantera ett perfekt resultat, även i stor skala. Det sker under varumärket Toolmatic, som erbjuder verktyg som är designade och byggda speciellt och enbart för automatiserade produktionslinjer.

Framtiden växer på träd

Inom byggindustrin visar siffrorna att klimatpåverkan under byggskedet svarar för cirka 50 % av byggnadens totala klimatpåverkan. Därför pekar många ut trä – det enda förnybara byggmaterialet – som vägen framåt för ett mer klimatsmart byggande. Särskilt när det används i industrialiserade byggprocesser med fokus på optimering av resurser och minimering av spill. Eva Ramvall fortsätter:

- Några projekttyper, som till exempel flerbostadshus, är upplagda för industrialisering, speciellt i ljuset av att behovet för billigare bostäder bara växer och växer. Men det kommer utan tvekan att fortsätta finnas massor av småskaliga projekt där man kommer att prioritera individuella lösningar uppförda från början till slut på själva byggarbetsplatsen. Detta även om automatiserade produktionslinjer är effektivare och minskar byggkostnader, byggtider, potentiella fel och skador.

Att ändra på processer och anamma nya tillvägagångssätt är däremot något som tar tid. Och det kräver inte minst gemensamma krafttag, vilket understryks av Eva Ramvall, som avslutar:

- Industriellt träbyggande kräver att vi både i projekterings- och byggskedet arbetar tillsammans för att skapa bättre processer när det gäller att arbeta med miljövänliga material. Dock är det fortfarande en lång väg att gå innan hela byggbranschen följer med i svängarna. Men jag är positiv omkring att vi ska komma dit.

*Källa: Staffan Brege et. al. (2018) Industriellt byggande i trä - nuläge och prognos mot 2025 (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1153498&dswid=66