Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Tråd Ø Sort Spik huvud, typ Sort Bandningsmetod Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
1,6x25 rak elförzinkad 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395061
1,6x30 rak elförzinkad 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395062
1,6x35 rak elförzinkad 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395064
1,6x40 rak elförzinkad 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395066
1,6x45 rak elförzinkad 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395068
1,6x50 rak elförzinkad 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395069
- 1,6 mm Helrunt huvud Rak F16 5000 395071

Teknisk data

Förbrukning
Info Sort Sort

Tillhörande verktyg