Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Tråd Ø Sort Spik huvud, typ Sort Spetstyp Sort Bandningsmetod Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
1,25 mm Helrunt huvud Mejsel KL6000 5000 503218
1,25 mm Helrunt huvud Mejsel KL6000 5000 503221
1,25 mm Helrunt huvud Mejsel KL6000 5000 503224
1,25 mm Helrunt huvud Mejsel KL6000 5000 503226
1,25 mm Helrunt huvud Mejsel KL6000 5000 503228
1,25 mm Helrunt huvud Mejsel KL6000 5000 503229

Tillhörande verktyg