Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Tråd Ø Sort Spik huvud, typ Sort Spetstyp Sort Bandningsmetod Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
15 mm klammer, KL500 elförzinkad 3 µm 1,2 mm Helrunt huvud Mejsel KL500 5000 503162
20 mm klammer, KL500 elförzinkad 3 µm 1,2 mm Helrunt huvud Mejsel KL500 5000 503167
30mm KL500 elförzinkad 1,2 mm Helrunt huvud Mejsel KL500 5000 503171
35mm KL500 elförzinkad 1,2 mm Helrunt huvud Mejsel KL500 5000 503174
40mm KL500 elförzinkad 1,2 mm Helrunt huvud Mejsel KL500 5000 503176

Tillhörande verktyg