Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Tråd Ø Sort Spik huvud, typ Sort Spetstyp Sort Bandningsmetod Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
40 mm klammer, KG700 elförzinkad 12µm 1,53 mm - Mejsel KG700 5400 650405
45 mm klammer, KG700 elförzinkad 12µm 1,53 mm Helrunt huvud Mejsel KG700 5400 574941
35 mm klammer, KG700 elförzinkad 12 µm 1,53 mm Helrunt huvud Mejsel KG700 7500 574976

Tillhörande verktyg