Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Tråd Ø Sort Spik huvud, typ Sort Spetstyp Sort Bandningsmetod Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
25mm S16 elförzinkad + gas 1,6 mm Helrunt huvud Mejsel S16 3000 012311
38mm elförzinkad + gas 1,6 mm Helrunt huvud Mejsel S16 3000 012301
51mm S16 elförzinkad + gas 1,6 mm Helrunt huvud Mejsel S16 3000 012302
45mm elförzinkad + gas 1,6 mm Helrunt huvud Mejsel S16 3000 054524
32mm elförzinkad + gas 1,6 mm Helrunt huvud Mejsel S16 3000 054521

Tillhörande verktyg