Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Ø (mm) Sort Längd Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Sättdjup Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
8x75/40 8 mm 75 mm 35 mm 40 mm 25 mm 200 054904
8x95/60 8 mm 95 mm 35 mm 60 mm 25 mm 200 054905
8x115/80 8 mm 115 mm 35 mm 80 mm 25 mm 200 054906
8x135/100 8 mm 135 mm 35 mm 100 mm 25 mm 200 054907
8x155/120 8 mm 155 mm 35 mm 120 mm 25 mm 200 054908
8x175/140 8 mm 175 mm 35 mm 140 mm 25 mm 100 054909
8x195/160 8 mm 195 mm 35 mm 160 mm 25 mm 100 054910
8x215/180 8 mm 215 mm 35 mm 180 mm 25 mm 100 054911
8x235/200 8 mm 235 mm 35 mm 200 mm 25 mm 100 054912
8x255/220 8 mm 255 mm 35 mm 220 mm 25 mm 100 054913
8x275/240 8 mm 275 mm 35 mm 240 mm 25 mm 100 054914
8x295/260 8 mm 295 mm 35 mm 260 mm 25 mm 100 054915