Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Ø (mm) Sort Längd Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Sättdjup Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
10-95/105 T60 10 mm 135 mm 50 mm 105 mm 30 mm 200 057630
10-115/125 T60 10 mm 155 mm 50 mm 125 mm 30 mm 200 057640
10-155/165 T60 10 mm 195 mm 50 mm 165 mm 30 mm 200 057651