Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Ø (mm) Sort Längd Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Sättdjup Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
70/80 8 mm 115 mm 50 mm 80 mm 20 mm 200 055720
90/100 8 mm 135 mm 50 mm 100 mm 20 mm 200 055730
110/120 8 mm 155 mm 50 mm 120 mm 20 mm 200 055740
160 8 mm 185 mm 50 mm 160 mm 20 mm 100 054865
200 8 mm 225 mm 50 mm 200 mm 20 mm 100 054867
220 8 mm 245 mm 50 mm 220 mm 20 mm 100 054868