Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Gängdiameter Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Frigångsdiamter, mm Sort Åtdragningsmoment Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
M10-15x149/55 M10 149 mm 15 mm 90 mm 55 mm 17 mm 50 N-m 25 050693
M10-15x194/100 M10 194 mm 15 mm 90 mm 100 mm 17 mm 50 N-m 25 050694
M12-18x132/25 M12 132 mm 18 mm 105 mm 25 mm 20 mm 80 N-m 25 050698
M12-18x152/45 M12 152 mm 18 mm 105 mm 45 mm 20 mm 80 N-m 20 050699
M12-18x172/65 M12 172 mm 18 mm 105 mm 65 mm 20 mm 80 N-m 10 050701
M12-18x207/100 M12 207 mm 18 mm 105 mm 100 mm 20 mm 80 N-m 20 050702
M16-24x159/25 M16 159 mm 24 mm 131 mm 25 mm 26 mm 120 N-m 10 050706
M16-24x189/55 M16 189 mm 24 mm 131 mm 55 mm 26 mm 120 N-m 5 050707
M16-24x234/100 M16 234 mm 24 mm 131 mm 100 mm 26 mm 120 N-m 5 050708
M20-28x192/25 M20 192 mm 28 mm 157 mm 25 mm 31 mm 200 N-m 5 050712
M20-28x227/60 M20 227 mm 28 mm 157 mm 60 mm 31 mm 200 N-m 5 050713
M20-28x267/100 M20 267 mm 28 mm 157 mm 100 mm 31 mm 200 N-m 5 050714
M6-10x117/50 M6 117 mm 10 mm 70 mm 50 mm 12 mm 15 N-m 100 050675
M8-12x99/20 M8 99 mm 12 mm 80 mm 20 mm 14 mm 25 N-m 50 050681
M8-12x114/35 M8 114 mm 12 mm 80 mm 35 mm 14 mm 25 N-m 50 050683
M8-12x134/55 M8 134 mm 12 mm 80 mm 55 mm 14 mm 25 N-m 50 050684
M8-12x174/95 M8 174 mm 12 mm 80 mm 95 mm 14 mm 25 N-m 25 050685
M10-15x114/20 M10 114 mm 15 mm 90 mm 20 mm 17 mm 50 N-m 25 050691
M10-15x129/35 M10 129 mm 15 mm 90 mm 35 mm 17 mm 50 N-m 25 050692

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Gängdiameter Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min fixing distans (mm) Sort Min avstånd kant (mm) Sort Osprucken betong Sort Sprucken betong Sort
M6 - 10 mm 50 mm 50 mm 8,14 kN 8,5 kN
M8 - 12 mm 60 mm 60 mm 10,86 kN 9,5 kN
M8 - 12 mm 60 mm 60 mm 10,86 kN 9,5 kN
M8 - 12 mm 60 mm 60 mm 10,86 kN 9,5 kN
M8 - 12 mm 60 mm 60 mm 10,86 kN 9,5 kN
M10 - 15 mm 70 mm 70 mm 17,71 kN 14,07 kN
M10 - 15 mm 70 mm 70 mm 17,71 kN 14,07 kN
M10 - 15 mm 70 mm 70 mm 17,71 kN 14,07 kN
M10 - 15 mm 70 mm 70 mm 17,71 kN 14,07 kN
M12 - 18 mm 80 mm 80 mm 27,07 kN 17,14 kN
M12 - 18 mm 80 mm 80 mm 27,07 kN 17,14 kN
M12 - 18 mm 80 mm 80 mm 27,07 kN 17,14 kN
M12 - 18 mm 80 mm 80 mm 27,07 kN 17,14 kN
M16 - 24 mm 100 mm 100 mm 53,21 kN 24 kN
M16 - 24 mm 100 mm 100 mm 53,21 kN 24 kN
M16 - 24 mm 100 mm 100 mm 53,21 kN 24 kN
M20 - 28 mm 125 mm 150 mm 62,79 kN 33,57 kN
M20 - 28 mm 125 mm 150 mm 62,79 kN 33,57 kN
M20 - 28 mm 125 mm 150 mm 62,79 kN 33,57 kN