Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Gängdiameter Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Frigångsdiamter, mm Sort Åtdragningsmoment Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
M8-12x85/16 M8 85 mm 12 mm 80 mm 16 mm 14 mm 25 N-m 50 050686
M8-12x95/26 M8 95 mm 12 mm 80 mm 26 mm 14 mm 25 N-m 50 053002
M10-15x105/27 M10 105 mm 15 mm 90 mm 27 mm 17 mm 50 N-m 25 050695
M12-18x130/40 M12 130 mm 18 mm 105 mm 40 mm 20 mm 80 N-m 10 050715

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Gängdiameter Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min fixing distans (mm) Sort Min avstånd kant (mm) Sort Osprucken betong Sort Sprucken betong Sort
M12 - 18 mm 80 mm 80 mm 41,57 kN 17,14 kN
M8 - 12 mm 60 mm 60 mm 18,64 kN 9,5 kN
M10 - 15 mm 70 mm 70 mm 28,07 kN 14,07 kN
M8 - 12 mm 60 mm 60 mm 18,64 kN 9,5 kN