Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Frigångsdiamter, mm Sort Åtdragningsmoment Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
40 mm 5 mm 40 mm 5 mm 7 mm 8 N-m 100 058770
60 mm 5 mm 40 mm 15 mm 7 mm 8 N-m 100 058771
40 mm 6 mm 40 mm 5 mm 8 mm 10 N-m 100 058772
60 mm 6 mm 40 mm 15 mm 8 mm 10 N-m 100 058773
80 mm 6 mm 40 mm 25 mm 8 mm 10 N-m 100 058774
100 mm 6 mm 40 mm 45 mm 8 mm 10 N-m 100 058775
120 mm 6 mm 40 mm 65 mm 8 mm 10 N-m 100 058776
140 mm 6 mm 40 mm 85 mm 8 mm 10 N-m 100 058777

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Borrhål Ø (mm) Sort Min fixing distans (mm) Sort Min avstånd kant (mm) Sort Osprucken betong Sort Sprucken betong Sort
5 mm 35 mm 35 mm 2 kN 0,6 kN
5 mm 35 mm 35 mm 2 kN 0,6 kN
6 mm 35 mm 35 mm 3,3 kN 0,6 kN
6 mm 35 mm 35 mm 3,3 kN 0,6 kN
6 mm 35 mm 35 mm 3,3 kN 0,6 kN
6 mm 35 mm 35 mm 3,3 kN 0,6 kN
6 mm 35 mm 35 mm 3,3 kN 0,6 kN
6 mm 35 mm 35 mm 3,3 kN 0,6 kN