Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Gängdiameter Sort Längd Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
M6 M6 30 mm 1 050214
M8 M8 30 mm 1 050215
M10 M10 40 mm 1 050216
M16 M16 65 mm 1 050218
M6x30 M6 30 mm 1 050922
M8x30 M8 30 mm 1 050923
M10x30 M10 30 mm 1 051015
M10x40 M10 40 mm 1 050924
M12x50 M12 50 mm 1 050925
M16x65 M16 65 mm 1 050926

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Gängdiameter Sort
M6 mm
M8 mm
M10 mm
M16 mm
M6 mm
M8 mm
M10 mm
M12 mm
M16 mm
M10 mm