Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Gängdiameter Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Frigångsdiamter, mm Sort Åtdragningsmoment Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
8x130/80 A4 M8 130 mm 8 mm 52 mm 80 mm 9 mm 20 N-m 50 050367
8x55/5 A4 M8 55 mm 8 mm 52 mm 5 mm 9 mm 20 N-m 100 050441
10x120/60 A4 M10 120 mm 10 mm 62 mm 60 mm 12 mm 35 N-m 25 050442
16x125/30 A4 M16 125 mm 16 mm 95 mm 30 mm 18 mm 100 N-m 25 050443
16x170/75 A4 M16 170 mm 16 mm 95 mm 75 mm 18 mm 100 N-m 10 050444
10x65/5 A4 M10 65 mm 10 mm 62 mm 5 mm 12 mm 35 N-m 50 050466
8x70/20 A4 M8 70 mm 8 mm 52 mm 20 mm 9 mm 20 N-m 100 054610
10x75/15 A4 M10 75 mm 10 mm 62 mm 15 mm 12 mm 35 N-m 50 054630
10x95/35 A4 M10 95 mm 10 mm 62 mm 35 mm 12 mm 35 N-m 50 054640
12x140/65 A4 M12 140 mm 12 mm 75 mm 65 mm 14 mm 50 N-m 25 054680
16x150/55 A4 M16 150 mm 16 mm 95 mm 65 mm 18 mm 100 N-m 10 054700
8x90/40 A4 M8 90 mm 8 mm 52 mm 40 mm 9 mm 20 N-m 50 055343
12x80/5 A4 M12 80 mm 12 mm 75 mm 5 mm 14 mm 50 N-m 25 055344
12x100/25 A4 M12 100 mm 12 mm 75 mm 25 mm 14 mm 50 N-m 25 055345
12x115/40 A4 M12 115 mm 12 mm 75 mm 40 mm 14 mm 50 N-m 25 055394
16x150/55-40 M16 150 mm 16 mm 95 mm 55 mm 18 mm 100 N-m 10 057482

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Gängdiameter Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min fixing distans (mm) Sort Min avstånd kant (mm) Sort Osprucken betong Sort Sprucken betong Sort
M8 - 8 mm 60 mm 60 mm 5,86 kN 4,29 kN
M8 - 8 mm 60 mm 60 mm 5,86 kN 4,29 kN
M10 - 10 mm 75 mm 65 mm 9,36 kN 4,29 kN
M16 - 16 mm 100 mm 100 mm 18,43 kN 9,5 kN
M16 - 16 mm 100 mm 100 mm 18,43 kN 9,5 kN
M10 - 10 mm 75 mm 65 mm 9,36 kN 4,29 kN
M8 - 8 mm 60 mm 60 mm 5,86 kN 4,29 kN
M10 - 10 mm 75 mm 65 mm 9,36 kN 4,29 kN
M10 - 10 mm 75 mm 65 mm 9,36 kN 4,29 kN
M12 - 12 mm 100 mm 100 mm 13,5 kN 5,71 kN
M16 - 16 mm 100 mm 100 mm 18,43 kN 9,5 kN
M8 - 8 mm 60 mm 60 mm 5,86 kN 4,29 kN
M12 - 12 mm 100 mm 100 mm 13,5 kN 5,71 kN
M12 - 12 mm 100 mm 100 mm 13,5 kN 5,71 kN
M12 - 12 mm 100 mm 100 mm 13,5 kN 5,71 kN