Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Gängdiameter Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min. borrdjup Sort Max fixtjocklek Sort Frigångsdiamter, mm Sort Åtdragningsmoment Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
M10x105/46 M10 105 mm 12 mm 65 mm 46 mm 14 mm 40 N-m 20 050260
M12x110/49 M12 110 mm 16 mm 65 mm 49 mm 18 mm 70 N-m 10 050262
M6x45/8 M6 45 mm 8 mm 45 mm 8 mm 9 mm 9 N-m 100 050252
M6x70/30 M6 70 mm 8 mm 45 mm 30 mm 9 mm 9 N-m 50 050253
M6x95/56 M6 95 mm 8 mm 45 mm 56 mm 9 mm 9 N-m 50 050254
M8x55/8 M8 55 mm 10 mm 50 mm 8 mm 12 mm 20 N-m 50 050255
- M8 80 mm 10 mm 50 mm 35 mm 12 mm 20 N-m 25 050256
M10x65/12 M10 65 mm 12 mm 65 mm 12 mm 14 mm 40 N-m 25 050258
M10x75/18 M10 75 mm 12 mm 65 mm 18 mm 14 mm 40 N-m 25 050259

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Gängdiameter Sort Borrhål Ø (mm) Sort Min fixing distans (mm) Sort Min avstånd kant (mm) Sort Osprucken betong Sort Tegel Sort Sprucken betong Sort Tegel Sort
M6 - 8 mm 50 mm 50 mm 2,71 kN 2,8 kN 1,93 kN 2,2 kN
M6 - 8 mm 50 mm 50 mm 2,71 kN 2,8 kN 1,93 kN 2,2 kN
M6 - 8 mm 50 mm 50 mm 2,71 kN 2,8 kN 1,93 kN 2,2 kN
M8 - 10 mm 60 mm 60 mm 4,93 kN 5,1 kN 2,79 kN 2,9 kN
M8 - 10 mm 60 mm 60 mm 4,93 kN 5,1 kN 2,79 kN 2,9 kN
M10 - 12 mm 70 mm 75 mm 7,79 kN 8,1 kN 4,36 kN 5,3 kN
M10 - 12 mm 70 mm 75 mm 7,79 kN 8,1 kN 4,36 kN 5,3 kN
M10 - 12 mm 70 mm 75 mm 7,79 kN 8,1 kN 4,36 kN 5,3 kN
M12 - 16 mm 90 mm 100 mm 11,29 kN 11,8 kN 4,64 kN 5,9 kN