Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Borrhål Ø (mm) Sort Längd Sort Max fixtjocklek Sort Min. borrdjup Sort Min skruvdiameter Sort Max skruvdiameter Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
6x30/5 6 mm 30 mm 5 mm 40 mm 4 mm 5 mm 50 155895
8x40/5 8 mm 40 mm 5 mm 50 mm 4,5 mm 6 mm 50 155896
10x50/5 10 mm 50 mm 5 mm 65 mm 6 mm 8 mm 25 155897

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Ø (mm) Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Tegel Sort Betongblock Sort Håltegel Sort
6 mm 30 mm 6 mm 0,26 kN 0,3 kN 0,19 kN
8 mm 40 mm 8 mm 0,35 kN 0,43 kN 0,23 kN
10 mm 50 mm 10 mm 0,6 kN 0,46 kN 0,25 kN