Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Borrhål Ø (mm) Sort Längd Sort Min. borrdjup Sort Min skruvdiameter Sort Max skruvdiameter Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
5x25 5 mm 25 mm 30 mm 2,5 mm 4 mm 100 057070
6x30 6 mm 30 mm 35 mm 3,5 mm 5 mm 100 057080
8x40 8 mm 40 mm 50 mm 5 mm 7 mm 100 057090

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Ø (mm) Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Tegel Sort Håltegel Sort
5 mm 25 mm 5 mm 0,3 kN 0,2 kN
6 mm 30 mm 6 mm 0,5 kN 0,25 kN
8 mm 40 mm 8 mm 0,8 kN 0,35 kN