Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Borrhål Ø (mm) Sort Längd Sort Max fixtjocklek Sort Min. borrdjup Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
6x42 6 mm 42 mm 12 mm 52 mm 100 153079
6x52 6 mm 52 mm 22 mm 62 mm 100 153080
6x62 6 mm 62 mm 32 mm 72 mm 100 153081
6x72 6 mm 72 mm 42 mm 82 mm 100 153082
6x92 6 mm 92 mm 62 mm 102 mm 100 153083
6x112 6 mm 112 mm 82 mm 122 mm 100 153084
6x132 6 mm 132 mm 102 mm 142 mm 100 153085
6x152 6 mm 152 mm 122 mm 162 mm 100 153086
6x182 6 mm 182 mm 152 mm 192 mm 100 153087
6x212 6 mm 212 mm 182 mm 222 mm 100 153088

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Ø (mm) Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Tegel Sort Lättbetong Sort
6 mm 42 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 52 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 62 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
- 72 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 92 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 112 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 132 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 152 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 182 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN
6 mm 212 mm 6 mm 0,7 kN 0,2 kN