Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Borrhål Ø (mm) Sort Längd Sort Max fixtjocklek Sort Min. borrdjup Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
5x50/30 5 mm 50 mm 30 mm 25 mm 100 150631
6x60/30 6 mm 60 mm 30 mm 35 mm 100 150632
6x80/50 6 mm 80 mm 50 mm 35 mm 100 150633
8x70/30 8 mm 70 mm 30 mm 45 mm 100 150634
8x90/50 8 mm 90 mm 50 mm 45 mm 100 150635
8x110/70 8 mm 110 mm 70 mm 45 mm 100 150636
8x130/90 8 mm 130 mm 90 mm 45 mm 100 150637

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Ø (mm) Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort
5 mm 50 mm 5 mm
6 mm 60 mm 6 mm
6 mm 80 mm 6 mm
8 mm 70 mm 8 mm
8 mm 90 mm 8 mm
8 mm 110 mm 8 mm
8 mm 130 mm 8 mm