Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Borrhål Ø (mm) Sort Längd Sort Max fixtjocklek Sort Min skruvdiameter Sort Max skruvdiameter Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
3,0 x 25 5 mm 30 mm 12 mm 3 mm 3 mm 50 152262

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Lättbetong Sort Rekommenderad draglast enkelgips (kN) Sort
30 mm 5 mm 0,05 kN 0,044 kN