Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Längd Sort Max fixtjocklek Sort Min skruvdiameter Sort Max skruvdiameter Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
4,5x45 38 mm 10 mm 4,5 mm 4,5 mm 100 565806

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Ø (mm) Sort Längd Sort Lättbetong Sort Rekommenderad draglast enkelgips (kN) Sort
8 mm 38 mm 0,1 kN 0,09 kN