Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Borrhål Ø (mm) Sort Längd Sort Max fixtjocklek Sort Min avstånd kant (mm) Sort Min. borrdjup Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
10x60/10 10 mm 60 mm 10 mm 100 mm 60 mm 50 567969
10x80/30 10 mm 80 mm 30 mm 100 mm 60 mm 50 567970
10x100/50 10 mm 100 mm 50 mm 100 mm 60 mm 50 567971
10x120/70 10 mm 120 mm 70 mm 100 mm 60 mm 50 567972
10x140/90 10 mm 140 mm 90 mm 100 mm 60 mm 50 567973
10x160/110 10 mm 160 mm 110 mm 100 mm 60 mm 50 567974
10x180/130 10 mm 180 mm 130 mm 100 mm 60 mm 50 567975
10x200/150 10 mm 200 mm 150 mm 100 mm 60 mm 50 567976
10x230/180 10 mm 230 mm 180 mm 100 mm 60 mm 50 567977
10x260/210 10 mm 260 mm 210 mm 100 mm 60 mm 50 567978
10x280/230 10 mm 280 mm 230 mm 100 mm 60 mm 50 567979
10x300/250 10 mm 300 mm 250 mm 100 mm 60 mm 50 567980

Karakteristisk belastning

For construction calculations, always consult the technical manual or use our I-Expert calculation software.

Ø (mm) Sort Längd Sort Borrhål Ø (mm) Sort Tegel Sort Betongblock Sort Håltegel Sort Lättbetong Sort
10 mm 60 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 80 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 100 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 120 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 140 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 160 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 180 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 200 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 230 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 260 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 280 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN
10 mm 300 mm 10 mm 0,9 kN 0,3 kN 0,6 kN 0,21 kN