Automatiserad produktion

Automatiserad produktion

 

 

 

INFÄSTNINGSSYSTEM I MODERN TRÄHUSPRODUKTION

Att automatisera delar eller hela trähusproduktionen ger en stabil kvalitet och sänker kostnaderna.

En annan viktig aspekt att ta med i beräkningen är att risken för förslitningsskador hos medarbetarna minskar då repetitiva moment ersätts och oftast sänks även ljudnivån.

En helhetslösning är en förutsättning för lyckad automatiserad produktion. I nära samarbete med kund och portalleverantörer tas effektiva och moderna produktionslinjer fram.

Genom mångårigt samarbete med den svenska hustillverkningsindustrin har vi möjlighet att erbjuda såväl standardiserade som specialanpassade infästningslösningar för säker och effektiv produktion.

 

Automatiserade linjer för panel- och skivspikning

600–2500 spik per rulle och magasinbyte under pågående spikningsintervall kräver specialanpassade verktyg och där är Toolmatic ledande.

Panelspiken har högt utdragsvärde och är korrosionsbeständigt. Bandningen är i plast vilket ytterligare hindrar risk för rost.

I samma eller parallell portal som panelspikningen monteras verktyg som laddas med standardspik för skivspikning.

 

 

Automatiserade linjer för klamring

Det går otroligt tyst och snabbt att klamra skivor i automatiserade linjer.

Upp till 5000 klammer per magasin och verktygen kan även sättas i vagn som rullar kvickt och fint över skivorna.

Toolmatic-verktygen finns i en mängd standardmoduler och olika vertikala och horisontella magasin.

 

Automatiserade linjer för gips- & skivskruvning

Vår automatiska skruvdragare är unikt tyst och snabb där två samtidiga verktyg med fördel monteras i portalen.

Verktyget ersätter fullt ut det manuella skruvandet av skivmaterial på golv och väggar.

Det är så mycket som 600 skruv i magasinet och inställningen av skruvdjupet är mycket precist.

 

Automatiserade linjer för spikblecksspikning

Spikbleck används bl a vid spikning av råsponttakluckor. Toolmatic-verktygen är designade och byggda speciellt och enbart för automatiserade produktionslinjer. För spikbleck är det standardmoduler som sätts ihop efter behov.

Verktygen är tysta, snabba och fäster stora mängder förbrukning.

 

 

Itryckare och inbyggnadsverktyg

På bilden ovan ser du ett datastyrt inbyggnadsverktyg för stomspikning.

Verktyg som byggs in i produktionslinjer ökar såväl precisionen som hastigheten. Dessutom har itryckarna en mycket låg ljudnivå.

Det handlar om flera hundra miljoner infästningar per år och för olika applikationer.