Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Typ Sort CE kod Sort Längd 1 Sort Bredd Sort Tjocklek Sort Hålstorlek 1 Sort Hål Sort Antal Sort Best.nr. Sort Välj produkt
232 x 30 x 2 WLT 232 Nej 232 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210970
260 x 30 x 2 WLT 260 Nej 260 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210971
275 x 30 x 2 WLT 275 Nej 275 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210972
296 x 30 x 2 WLT 296 Nej 296 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210973
310 x 30 x 2 WLT 310 Nej 310 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210974
331 x 30 x 2 WLT 331 Nej 331 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210975
345 x 30 x 2 WLT 345 Nej 345 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210976
400 x 30 x 2 WLT 400 Nej 400 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210977
487 x 30 x 2 WLT 487 Nej 487 mm 30 mm 2 mm 5 mm 8,5 mm 1 210978