Beskrivning

Produktfördel

Funktioner och egenskaper

Godkännande

 • {{vm.ceMarked.Alt}}
 • {{vm.etaMarked.Alt}}
 • {{vm.ce5Marked.Alt}}
 • {{vm.iExpert.Alt}}
 • {{vm.xTrem.Alt}}
 • {{vm.firetest.Alt}}
 • {{vm.seismic.Alt}}

Användingsområden

För material

 • {{substrate.Alt}}

Säkerhet

 • {{safety.Alt}}

Produktdetaljer

 • {{vm.labelDrive}}{{d.Alt}}{{d.Trad}}
 • {{vm.labelHeadType}}{{ht.Alt}}{{ht.Trad}}
 • {{vm.labelThreadType}}{{tt.Alt}}{{tt.Trad}}
 • {{vm.labelPointType}}{{pt.Alt}}{{pt.Trad}}
 • {{vm.labelServiceClass}}{{sc.Alt}}{{sc.Trad}}
 • {{vm.labelPredrillingHole}}{{ph.Alt}}{{ph.Trad}}
Skriv ut PDF

Sortiment

Kort beskrivning Sort Typ Sort CE kod Sort Längd 1 Sort Bredd Sort Höjd 1 Sort Tjocklek Sort Hålstorlek 1 Sort Hålstorlek 2 Sort Hål Sort Oblong Sort Ant. pr. karton Sort Best.nr. Sort Välj produkt
95 x 90 x 4,0 x 65 Uppvikt EV95 Ja 90 mm 65 mm 95 mm 4 mm 5 mm 11 mm 13,5 mm 13,5 x 24,5 mm 20 212790
135 x 90 x 4,0 x 65 Uppvikt EV135 Ja 90 mm 65 mm 135 mm 4 mm 5 mm 11 mm 13,5 mm 13,5 x 24,5 mm 20 212786
285 x 90 x 4,0 x 65 Uppvikt EV285 Ja 90 mm 65 mm 285 mm 4 mm 5 mm 11 mm 13,5 mm 13,5 x 24,5 mm 20 212788