Byggbeslag – var och hur

Byggbeslag – var och hur

 

 

Avstånd till kant:

Använd beslagens infästningshål med hänsyn till avstånd till kant.

Generellt gäller:

• Minsta avstånd till belastad kant: 28 mm
• Minsta avstånd till obelastad kant: 20 mm
• Minsta avstånd till belastat ändträ: 60 mm
• Minsta avstånd till obelastat ändträ: 40 mm


 

 

Byggvinklar – klicka här för sortiment

Byggvinklar används för att kryssförbinda olika konstruktioner.

På den sida av vinkeln där etiketten oftast sitter, ska sättas mot den primära bjälken.

Trä mot trä: I primära bjälken används minst hålen närmast vinkeln samt i yttersta hålen. I sekundära bjälken används minst hålen längst ut samt de med närmast vinkeln med hänsyn till kantavståndet (se ovan).

Trä mot betong: De större bulthålen används vid infästning i betong.


 

 

 

HÅLPLATTOR – klicka här för sortiment

Hålplattor används för montage av träbalkar vid olika konstruktioner

En fördel med Paslodes hålplattor är att spikhålen är placerade så att alla hål kan användas om hänsyn tas till avstånd till kant (se ovan).


 

 

GERBERBESLAG – klicka här för sortiment

Gerberbeslag används för skarvning av balkar och takåsar.

Det finns 2 modeller: typ 2 och typ 3.
Dessa kommer i 2 olika utföranden: Som förgalvaniserade, för täckt utomhusbruk, eller som varmförzinkade, för utomhusmiljöer.
Typ 3 används där det finns behov att klara extra kraft.

 


 

 

BALKSKOR – klicka här för sortiment

Balkskor används för montering av balkar i samma plan och till att fästa kortsidorna på reglar. Fäst trä mot trä eller trä mot betong/tegel.

Beroende på konstruktion kan balkskons alla spikhål användas eller enbart några få. Men använd alltid spikhålen i den inre vertikala raden. Observera avstånd till kant (se ovan).

Balkskorna finns med utåtvikta eller inåtvikta flikar.


 

 

hål- och dragband – klicka här för sortiment

Dessa används för att ta emot vindlaster vilket ger en säkrare takkonstruktion.

I vårt FORTA®-system finns också ett förankringssystem för att överföra vindlaster till grunden. Detta görs med en väl förankrad gängstång, på vilken man sätter en bandspännare med dragband som går upp till takkonstruktionen.


 

 

 

TAKFÄSTEN – klicka här för sortiment

Takfästen är olika beslag för att foga samman träkonstruktioner där det inte finns något utrymme eller möjlighet att använda vinklar, hålplattor eller balkskor. Det kan t ex vara två korsande höga, smala bjälkar.

Använd hålen så att beslaget blir väl förankrat vertikalt. Vid beslag på båda sidor, använd samma hål i båda.
Observera avstånd till kant (se ovan).


 

 

STOLPSKOR – klicka här för sortiment

Stolpskor används till stöd och fäste för trästolpar.

Paslode stolpskor finns med olika typer av hållare; U-formad, L-formad, justerbar etc.
Därtill finns stolpskorna med olika fästen, för fastgjutning och för plant underlag. Båda finns med höjdjustering som standard.


 

 

fönster- och dörrbeslag vid fasadisolering

– klicka här för sortiment

Paslode WicoLine är fönster- och dörrbeslag till utvändig fasadisolering vid nybyggnad och renovering.

Det är en universallösning till använding vid olika isolertjocklekar mot tegel, betong och lättbetong.

Systemet har få delar: konsolbeslag och tryck- och dragbeslag.